Kapituła Prowincjalna

Data wydarzenia: 22.11.2021 – 25.11.2021

Miejsce: Dom Misyjny Księży Orionistów w Zduńskiej Woli