Rodzina Oriońska

Rodzinę Oriońską tworzą zgromadzenia zakonne założone przez św. ks. Alojzego Orione i wspólnoty, które żyją jego duchem i charyzmatem. Duża liczba tych grup sprawia, że ks. Orione bywa określany jako „święty, u którego każdy znajdzie coś dla siebie”. Założył bowiem zgromadzenia męskie i żeńskie, czynne i kontemplacyjne, a jego charyzmatem żyją młodzi i starzy, świeccy i konsekrowani.

Rodzina Oriońska to:


Synowie Boskiej Opatrzności – Księża  i Bracia Orioniści

Zgromadzenie założone w 1893 roku w Tortonie (Włochy). W Polsce pierwsza placówka została założona w 1923 roku w Zduńskiej Woli. W 1940 r. została utworzona samodzielna prowincja polska. Zgromadzenie ma na celu pracę wśród ubogich, bezdomnych i odtrąconych przez społeczeństwo. Prowadzi ono także działalność wychowawczą i misyjną.

Pustelnicy Boskiej Opatrzności

Ich głównym celem jest modlitwa, pokuta i praca, życie proste, surowe we wspólnocie braterskiej. Wyrażają oni kontemplacyjny wymiar konsekracji zakonnej, a przez ofiarę ukrycia i nieustanną modlitwę przyczyniają się do skuteczności apostolatu Zgromadzeń Księdza Orione.

Małe Siostry Misjonarki Miłosierdzia (Orionistki)

Zgromadzenie założone 29 czerwca 1915 roku. Charyzmatem Zgromadzenia jest pełnienie miłosierdzia względem bliźnich przez poświęcenie życia, aby doprowadzić do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Papieża i Kościoła ubogich najbardziej oddalonych od Boga i opuszczonych. Siostry Orionistki obok trzech ślubów: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składają czwarty – ślub miłości. Ślubem tym zobowiązują się do osobistego i wspólnotowego świadczenia miłości oddając swoje życie do dyspozycji Kościoła i Papieża w czynnej ewangelizacji i dziełach miłosierdzia. Na swoje powołanie odpowiadają ewangelicznymi uczynkami miłości i miłosierdzia co do ciała i co do duszy zgodnie z potrzebami Kościoła, czasu i okoliczności.

www.orionistki.pl

Siostry Sakramentki Niewidome

Niewidome Adoratorki Najświętszego Sakramentu zostały założone w 1927 roku. Są włączone w Instytut Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia i tworzą w nim wspólnoty kontemplacyjne. Ich misją jest modlitwa i adoracja Najświętszego sakramentu, dziękczynienie, wynagrodzenie i przebłaganie Boga. Modlą się za Papieża i Kościół. Modlitwą i ofiarą wspomagają apostolstwo Sióstr Orionistek i Synów Boskiej Opatrzności.

Orioński Instytut Świecki (Instytut Życia Konsekrowanego)

Członkinie instytutu są kobietami, które odpowiadając na dość niezwykłe powołanie Pana, oddały się poprzez złożenie ślubu czystości, ubóstwa, posłuszeństwa oraz wierności papieżowi na wyłączną służbę Bogu, pozostając w świecie. Nie posiadają żadnych zewnętrznych znaków poświęcenia się Jezusowi i z reguły nie informują innych osób o naszym wyborze konsekrowania się Bogu. Poprzez uczestnictwo we wszystkich przejawach życia świeckiego, poprzez pracę i własny przykład życia, a także poprzez codzienną Eucharystię, Liturgię Godzin, Różaniec, Lectio Divina oraz modlitwę osobistą pragną przemieniać świat od wewnątrz.

www.iso.orione.pl

Orioński Ruch Świecki

Orioński Ruch Świecki to zaangażowanie świeckich w ducha i życie Ks. Orione oraz jego Małego Dzieła Boskiej Opatrzności. Orioński Ruch Świecki jest obecny dziś wszędzie tam, gdzie pracują Księża Orioniści i Siostry Orionistki.