Nasze seminarium

Dom Formacyjny Księży Orionistów w Warszawie-Aninie przygotowuje przyszłych kapłanów i braci zakonnych do pracy w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, którego charyzmat obejmuje różną działalność duszpasterską i charytatywną, taką jak praca w parafii, z młodzieżą, posługa wśród osób chorych, niepełnosprawnych, bezdomnych.

Klerycy w naszej rodzinie zakonnej, założonej przez kleryka, mają ważną funkcję do spełnienia, nie tylko dlatego, że są „nadzieją Zgromadzenia” i przygotowują jego przyszłość, ale i ze względu na wkład, który również w okresie formacji początkowej mogą wnieść do życia i apostolatu Zgromadzenia przez swój młodzieńczy entuzjazm i wielkoduszne poświęcenie.


Klerycy nasi powinni wzrastać i być wychowywani „do poważnej i świętej karności, do gruntownej formacji zakonnej i najwyższej miłości”. Ich konsekracja, będąca charakterystyczną i cenną wartością, włącza ich pełnoprawnie do działalności duszpasterskiej Kościoła i Zgromadzenia, w którym dają świadectwo wzniosłości życia zakonnego samego w sobie. Stosownie do wymagań działalności apostolskiej, wykorzystując otrzymane uzdolnienia, pracują radośnie, z pokorą i wielkodusznym poświeceniem u boku współbraci kapłanów.

Konstytucje Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, nr 56


„Instaurare omnia in Christo — Odnowić wszystko w Chrystusie” — to właściwy cel naszego powołania; być czymś jednym, jak nim jest ciało Chrystusa — to kształt naszego pójścia za Nim i naszego świadectwa. Rzeczywiście „dokona się wielka odnowa katolicyzmu, jeżeli będziemy mieli wielką miłość. Powinniśmy jednak zacząć już dziś ją praktykować wśród nas”.

św. Alojzy Orione; zaczerpnięte z Konstytucji Małego Dzieła Boskiej Opatrzności, nr 49