Ochrona Danych Osobowych

Administrator Twoich danych osobowych

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska,
zwana dalej: „Administratorem”,

ul. Lindleya 12
02-005 Warszawa

Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres powołanego Prowincjalnego Inspektora Ochrony Danych.
e-mail:  inspektordanych@orione.pl

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody lub prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, o której mowa w  art. 7 pkt 5, 6 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r., w celu realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych.

Czas przechowywania Twoich danych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań statutowych Administratora Ochrony Danych Osobowych, wynikający z przepisów prawa lub do odwołania zgody na przetwarzanie powierzonych danych osobowych.

Udostępnianie Twoich danych

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. dostawcom usług IT oraz administratorom stron internetowych na podstawie obowiązujących przepisów

Przysługuje Ci prawo do:

  • informacji o przetwarzaniu danych
  • dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania
  • prawo do żądania usunięcia swoich danych
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
  • przenoszenia swoich danych
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych

Masz również prawo do wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych(kiod@episkopat.pl), jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych Konferencji Episkopatu Polski.