WSPÓLNOTA SEMINARYJNA

 • ks. Adam Gołębiak FDP – przełożony Domu Formacyjnego, radca prowincjalny
 • ks. Marek Majdan FDP – socjusz kleryków, kapelan Narodowego Instytutu Kardiologii
 • ks. Stefan Szczygielski FDP – ojciec duchowny
 • br. Andrzej Targosz FDP

 • kl. Grzegorz Gicala FDP – asystent kleryków, III rok studiów
 • kl. Przemysław Piechowski FDP – ceremoniarz, III rok studiów
 • post. Bartosz Uszyński – II rok studiów
 • post. Wojciech Kruczyński – II rok studiów
 • post. Krystian Hojda – I rok studiów
 • post. Dominik Malicki – I rok formacji

W formacji poza seminarium:

 • kl. Dawid Szpryngiel FDP – asystentura w Warszawie
 • now. Bartosz Kuras – nowicjat w Izbicy Kujawskiej
 • now. Łukasz Wychowaniec – nowicjat w Izbicy Kujawskiej