WSPÓLNOTA SEMINARYJNA

  • ks. Adam Gołębiak FDP – przełożony Domu Formacyjnego, radca prowincjalny
  • ks. Marek Majdan FDP – socjusz kleryków, kapelan Narodowego Instytutu Kardiologii
  • ks. Stefan Szczygielski FDP – ojciec duchowny
  • br. Andrzej Targosz FDP

  • kl. Grzegorz Gicala FDP – asystent kleryków, III rok studiów
  • kl. Przemysław Piechowski FDP – ceremoniarz, III rok studiów
  • post. Bartosz Uszyński – II rok studiów
  • post. Wojciech Kruczyński – II rok studiów
  • post. Krystian Hojda – I rok studiów
  • post. Dominik Malicki – I rok formacji