Uroczystość św. Alojzego Orione.

12 marca, 2022

O tak, mój Jezu, 

pragnę Ci śpiewać z radością 

hymn Twojej Boskiej miłości, 

ale nie chcę z tym czekać 

Do dnia, w którym wkroczę do raju. 

Ojcze, Mistrzu i Zbawicielu mojej duszy,  

proszę Cię, o słodki Panie,  

Dla Twojego miłosierdzia 

Pozwól mi rozpocząć 

Ten słodki hymn już tu na ziemi; 

W tym miejscu, o Panie, 

Gdzie szerokie wody i niebiosa, 

Gdzie niezmierzony Atlantyk 

Mówią mi o Twojej potędze i o Twojej dobroci. 

Spraw, o Panie, aby całe moje życie 

Było ofiarą i hymnem – 

Hymnem na cześć Bożej miłości 

I całopalną ofiarą dla Ciebie, o mój Panie,  

Dla Kościoła świętego 

Dla Twego namiestnika na ziemi,  

Dla biskupów i moich braci. 

Niech całe moje biedne życie 

Stanie się kantykiem Bożej miłości na ziemi, 

Gdyż pragnę, aby – z Twojej łaski, o Panie – 

W niebie był tylko jeden hymn Bożej miłości! 

Miłości! Miłości! Miłości! 

 

(św. Alojzy Orione)