Rozpoczęcie postulatu w Małym Dziele Boskiej Opatrzności

3 października, 2021

3 października 2021 roku w Domu Formacyjnym Księży Orionistów w Warszawie-Aninie odbyło się rozpoczęcie postulatu w Zgromadzeniu Zakonnym Małe Dzieło Boskiej Opatrzności. Uroczystość odbyła się w trakcie liturgii Nieszporów, której przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP. Swoją formację w zgromadzeniu rozpoczęło dwóch kandydatów Dominik Malicki i Krystian Hojda.

Postulat to pierwszy okres formacji dla kandydatów na kapłanów i braci zakonnych. Trwa od roku do dwóch lat. W tym czasie kandydaci pod opieką księży formatorów uczą się rozeznawania swojego powołania, poznają charyzmat i historię Zgromadzenia oraz podstawy życia we wspólnocie, zapoznają się także z miejscami naszej posługi w Polsce, biorą udział w turnusach powołaniowych, wczasorekolekcjach dla chorych, pielgrzymkach, zlotach młodzieżowych. Wszystkie te działania mają na celu pomóc młodemu człowiekowi rozeznać decyzję o wejściu na drogę życia zakonnego. Kandydaci na księży odbywają także w tym czasie studia, które ukierunkowane są na poznawanie aspektów filozofii. Po zakończeniu okresu postulatu kandydaci, którzy rozeznają w sobie powołanie do życia zakonnego, po uzyskaniu aprobaty przełożonych, zostaną skierowani do nowicjatu, gdzie przygotują się bezpośrednio do rozpoczęcia życia zakonnego.

W tym roku akademickim formację w naszym Zgromadzeniu łączenie kontynuować będzie 9 najmłodszych współbraci – 2 postulantów na pierwszym roku formacji, dwóch postulantów na drugim roku studiów, dwóch nowicjuszy w Domu Nowicjatu w Izbicy Kujawskiej, dwóch kleryków na trzecim roku studiów oraz jeden kleryk, absolwent seminarium, na praktyce duszpasterskiej.