Rekolekcje zakonne.

9 września, 2022

Z naszą wspólnotą seminaryjną 2 września udaliśmy się na rekolekcje zakonne, na których nasi najmłodsi, postulanci, przygotowywali się do wstąpienia w progi nowicjatu, natomiast klerycy, do swoich ponowień ślubów zakonnych na kolejny rok według Konstytucji Małego Dzieła Boskiej Opatrzności.

Rekolekcje głosił nam radca generalny z Włoch, ks. Fernando Fornerod FDP, obecni z nami byli ks. Rektor Adam Gołębiak FDP, ks. vice-prowincjał Sylwester Sowizdrzał FDP, ks. Dariusz Czupryński FDP, ks. Mirosław Kowalczyk FDP, nasz spowiednik ks. Stefan Szczygielski.

Treść rekolekcji dotyczyła stricte życia wspólnotowo-zakonnego, na fundamencie listów ks. Alojzego Orione, który jest nam – orionistom, wzorem gorliwości w dążeniu do poznawania woli Bożej i według niej kształtowania swojego życia zarówno chrześcijańskiego, jak i zakonnego, do którego zostaliśmy powołani (J15,16).

Niezwykle owocny czas i doświadczanie tego, jak wieli jest duch ks. Orione, jak nas jednoczy, pomimo tego, że działamy w różnych częściach świata.

Rekolekcje zakończyliśmy Mszą wraz z jutrznią, błogosławieństwem odpustowym, którego udzielił nam ks. Fernando i modlitwami za Ojca świętego Franciszka.

Deo gratias!