Inauguracja działalności nowego Domu Formacyjnego Księży Orionistów

8 września, 2020

8 września 2020 roku w Warszawie Aninie odbyła się uroczysta inauguracja działalności nowego Domu Formacyjnego Księży Orionistów, której przewodniczył Przełożony Prowincjalny ks. dr Krzysztof Miś FDP.
Na rozpoczęcie Mszy świętej wyznanie wiary złożyli nowi formatorzy: przełożony domu formacyjnego ks. Adam Gołębiak FDP, socjusz ks. Marek Majdan FDP oraz ojciec duchowny ks. Stefan Szczygielski FDP.
W trakcie liturgii odbyła się również uroczystość przyjęcia na pierwszy rok postulatu czterech kandydatów Krzysztofa, Bartosza, Łukasza i Wojciecha, którzy rozpoczynają swój pierwszy rok formacji zakonnej. Razem z nimi swoją formację kontynuował będzie postulant Bartosz, który już od roku odbywał formację w seminarium w Łaźniewie.
Swoją profesję zakonną na kolejny rok ponowili również alumni: kleryk Grzegorz Gicala FDP, który ukończył drugi rok studiów i odbywa obecnie roczne praktyki duszpasterskie w Centrum Księdza Orione w Kaliszu, kleryk Przemysław Piechowski FDP, który ukończył drugi rok studiów i odbywa obecnie roczne praktyki duszpasterskie w Parafii św. Alojzego Orione w Warszawie oraz kleryk Dawid Szpryngiel FDP, który rozpocznie ostatni rok studiów teologicznych i odbywa obecnie praktykę duszpasterską w parafii i działach miłosierdzia w Łaźniewie.
Na zakończenie słowa wdzięczności najmłodsi współbracia skierowali do kończących swoją posługę w seminarium ks. dr Tomasza Wiśniewskiego FDP i ks. Piotra Kudzi FDP, dziękując za ich pracę i posługę w formowaniu alumnów w ciągu ostatnich lat.