Nowenna przed Uroczystością św. Alojzego Orione

3 marca, 2022

 

W tych nie łatwych czasach módlmy się o pokój dla całego świata. Niech Boża Miłość i Jego Miłosierdzie nie będą obce żadnemu ludzkiemu sercu. Bóg JEST Większy od wszystkich spraw tego świata. Tylko w Jezusie spokojna jest dusza, od Niego pochodzi zbawienie, Ps 62,2.

Módlmy się także o święte powołania kapłańskie i zakonne, szczególnie za wstawiennictwem św. Alojzego Orione, harownika Boskiej Opatrzności. Niech jego przykład rozpala w nas i zachęca to całkowitego polegania na Bogu i na Jego zbawczej Miłości.

 

DZIEŃ PIERWSZY.

Święty Alojzy Orione, ty tak bardzo pragnąłeś, aby ci wszyscy, którzy żyją i pracują w cieniu Opatrzności Bożej, w swym postępowaniu i we wszystkim okazali się Jej prawdziwymi dziećmi. 

Wypraszaj nam łaski, żebyśmy naszą oparli jedynie na dobroci  i pomocy Opatrzności Bożej; przykładem swego życia i nauczania głosili wszędzie Opatrzność Bożą, która przenika świat i nim rządzi, wysławiali Ją i byli Jej wysłannikami. 

 

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu …,  

Święty Alojzy Orione, módl się za nami.