Inauguracja roku akademickiego w Ołtarzewie

5 października, 2021

4 października 2021 roku wspólnota Domu Formacyjnego Księży Orionistów na czele z Przełożonym Prowincjalnym ks. dr. Krzysztofem Miś FDP i Rektorem ks. Adamem Gołębiakiem FDP uczestniczyła w uroczystej inauguracji nowego roku akademickiego w nowo wyremontowanym gmachu pallotyńskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, gdzie klerycy z naszego zgromadzenia odbywają studia teologiczne.