3 Dzień Nowenny przed Uroczystością św. Alojzego Orione.

7 marca, 2022

Święty Alojzy Orione, twoje życie było obrazem, na którym płoną wieki ogień miłości do Boga i do ludzi. Sam nieraz prosiłeś Opatrzność Bożą, by posyłała do nas ludzi miłości. Pragnąłeś by nasze życie było przepełnione miłością Boga i Kościoła, by było hymnem i całopalną ofiarą na rzecz powszechnego braterstwa w Chrystusie.

Wstawiaj się za nami do PANA, byśmy za Jego łaską zrozumieli, jak bardzo nas umiłował i na tą miłość odpowiadali naszą miłością i abyśmy miłowali się wzajemnie tak, jak nas umiłował Zbawiciel człowieka.

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu …,

Św. Alojzy Orione, módl się za nami!