8 DZIEŃ NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. ALOJZEGO ORIONE.

10 marca, 2022

Święty Alojzy Orione, ty powiedziałeś, ze przez swoja wiarę i przez swoją miłość naród polski stanie się mocny i zwycięży wszystkich swych wrogów, i będzie przeżywał dni pomyślności i chwały. Ciebie papież z Polski ogłosił nowym patronem naszej Ojczyzny.  

Prosimy cię, wyjednaj Polsce wierność i przywiązanie do Stolicy Apostolskiej oraz błogosławieństwo w obecnej chwili poszukiwań jej prawdziwego dobra.  

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu …,  

Święty Alojzy Orione, módl się za nami!