9 DZIEŃ NOWENNY PRZED UROCZYSTOŚCIĄ ŚW. ALOJZEGO ORIONE.

11 marca, 2022

Nowenna przed Uroczystością św. Alojzego Orione. 

DZIEŃ 9. 

Święty Alojzy Orione, ty w szczególny sposób umiałeś dostrzec w drugim człowieku Boga, miłować go prawdziwie, czyniąc zawsze dobro, źle nigdy i nikomu i zawsze wychodziłeś naprzeciw ludzkim potrzebom. 

Przychodzimy dziś do Ciebie z naszym cierpieniem, z naszymi kłopotami domowymi, z troską o rozwój naszego życia chrześcijańskiego i duchowego, prosimy: polecaj nas Bożej Opatrzności i wypraszaj Boże błogosławieństwo. 

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu … 

Święty Alojzy Orione, módl się za nami!