6 Dzień Nowenny przed Uroczystością św. Alojzego Orione.

9 marca, 2022

Święty Alojzy Orione, ty poświęciłeś swoje życie na całkowitą służbę Kościołowi i papieżowi. Chciałeś doprowadzić młodzież, ubogich, najbardziej potrzebujących do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa, Kościoła Świętego i Papieża. 

Prosimy, wstawiaj się za młodzieżą, aby była słońcem naszej przyszłości: za ubogich i najbardziej opuszczonych, aby w Kościele i Jego nauce znajdowali siłę do prowadzenia życia godnego człowieka i chrześcijanina oraz podejmowania rzetelnej odnowy życia moralnego, społecznego i narodowego. 

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu …

Święty Alojzy Orione, módl się za nami!