5 Dzień Nowenny przed Uroczystością św. Alojzego Orione.

7 marca, 2022

Święty Alojzy Orione, dla Ciebie Papież był zawsze słodkim Chrystusem na ziemi. Papież był twoim credo. Dla Papieża biło twoje serce przepełnione miłością, posłuszeństwem i całkowitym oddaniem. Uproś dary Ducha Świętego dla Papieża, aby słowem i przykładem prowadził dziś Kościół po drogach zbawienia.

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu …,

Św. Alojzy Orione, módl się za nami!