4 Dzień Nowenny przed Uroczystością św. Alojzego Orione.

7 marca, 2022

Święty Alojzy Orione, ty od dzieciństwa byłeś po synowsku rozmiłowany i oddany Najświętszej Maryi Pannie, którą nazwałeś Niepokalaną i Najmiłosierniejszą Matką Bożą i naszą. Byłeś przekonany, że Ona jest niebieską Założycielką Małego Dzieła Boskiej Opatrzności,  a wszystkich zachęcałeś, by mówili Zdrowaś Maryjo i odważnie szli naprzód, wypełniając swoje codzienne obowiązki.

 

Prosimy Cię, polecaj Matce naszej w niebie potrzeby Rodziny Oriońskiej i wypraszaj dla nas wszystkich prawdziwe do Niej nabożeństwo, które przejawia się w naśladowaniu Jej cnót i oddaniu się do Jej dyspozycji.

 

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu …,

 

Święty Alojzy Orione, módl się za nami!