2 Dzień Nowenny przed Uroczystością św. Alojzego Orione

3 marca, 2022

Święty Alojzy Orione, ty umiłowałeś całym sercem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego i byłeś przekonany, że ON jest Tym, który zwycięża jako ostatni, a zwycięża przez miłosierdzie. W Jezusie Chrystusie chciałeś odnowić wszystkich i wszystko. Poświęciłeś swoje życie by innych prowadzić do Jezusa i nauczać ich żyć w Jezusie, Jezusem i przez Jezusa.

 

Uproś nam łaskę poznania PANA naszego, Jezusa Chrystusa, i rozmiłowania się w Nim, byśmy na co dzień z Nim zjednoczeni byli Jego uczniami i apostołami.

 

Ojcze nasz …, Chwała Ojcu …,

 

Święty Alojzy Orione, módl się za nami!