“Zło dobrem zwyciężaj”

Zgromadzenie

Ksiądz Alojzy Orione w swoim liście z 25 lipca 1936 roku do współbraci zgromadzonych na rekolekcjach skierował następujące słowa:

Miłość daje nam niezwyciężoną siłę przeciw szatanowi, światu i namiętnościom, przeciw wrogom wewnętrznym, czyni nas także strasznymi i niezwyciężonymi dla naszych wrogów zewnętrznych. Pokonamy ich miłością, modlitwą w ich intencji, pokorą i wielkim umiłowaniem, ofiarując im – jeśliby zaszła tego potrzeba – nasze biedne życie, by świadczyć im dobro i doprowadzić ich do zbawienia. (…) Tak nam nakazał Jezus Chrystus i to stanowi część przykazania miłości: „Kochajcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, i módlcie się za tych, którzy was prześladują i potwarzają” (Mt 5, 44). Gdzie indziej mówi Pan: „Zwyciężaj zło dobrem” (por. Rz 12, 21).

Są to wskazania, które ks. Orione dał swoim duchowym synom. Oczywiście nie są one niczym nowym – św. Alojzy przypomina bowiem w tych słowach naukę samego Chrystusa, za którą poszło wielu polskich świętych takich jak święty o. Maksymilian Kolbe, czy błogosławiony ks. Franciszek Drzewiecki FDP. Wśród nich jest również wspominany przez Kościół 19 października błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko.

Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 roku we wsi Okopy na Podlasiu. Wyświęcony na prezbitera przez kard. Stefana Wyszyńskiego, 28 maja 1972 roku w Warszawie, był gorliwym duszpasterzem ludzi pracy, służby zdrowia, chorych, ubogich i prześladowanych. W latach 1980-1984 wsławił się odprawianiem “Mszy św. za ojczyznę” w kościele św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. W trudnym okresie dziejów Polski (stanu wojennego i komunizmu), obejmował wszystkich ludzi, bez wyjątku, swą pasterską miłością, nawołując do pojednania i do zwyciężania zła dobrem. 19 października 1984 r. został zamordowany za wiarę i za Kościół przez oficerów Służby Bezpieczeństwa. Do jego grobu od dnia pogrzebu pielgrzymują rzesze wiernych.

Ksiądz Jerzy swoim życiem doskonale zrealizował naukę Chrystusa o miłowaniu nieprzyjaciół i zwyciężaniu zła dobrem, którą w cytowanym liście przypominał ksiądz Orione. Ten wielki błogosławiony Kościoła niech będzie wzorem dla nas – Synów Boskiej Opatrzności, a także dla wszystkich kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich.

Wszechmogący Bóg, który w swej Opatrzności błogosławionego księdza Jerzego, aż do przelania krwi uczynił niezłomnym świadkiem Ewangelii miłości i ludzkiej godności, niech za jego wstawiennictwem i przykładem sprawi, abyśmy żyjąc w prawdziwej wolności, umieli zło zwyciężać dobrem.