Zarząd prowincjalny

Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności
Księża Orioniści Prowincja Polska

ul. Williama Lindleya 12
02-005 WARSZAWA

TEL. (22) 622 56 78;
FAX (22) 622 56 78 nr wew. 40

Zarząd prowincjalny :

Ks. Krzysztof Baranowski FDP – Prowincjał

Ks. Krzysztof Miś FDP – Wikariusz Prowincjalny

Ks. Grzegorz Sikorski FDP – Ekonom Prowincjalny

Ks. Adam Gołębiak FDP – Radca i Sekretarz

Ks. Dariusz Czupryński FDP – Radca

Ks. Tomasz Wiśniewski FDP – Radca

prowincjal@orionisci.rel.pl / ekonom@orionisci.rel.pl

NIP 525-21-99-910 / REGON 040006075