Wspólnota zakonna

Seminarium - informacja
ks. dr Tomasz Wiśniewski FDP Rektor Wyższego Seminarium Duchownego,
Dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
i Ośrodka dla Bezdomnych,
Radca Prowincjalny
ks. Janusz Nowak FDP Prefekt  Wyższego Seminarium Duchownego,
Ekonom Centrum Miłosierdzia,
Prezes Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro
ks. Tomasz Wnęk FDP Ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego,
Proboszcz Parafii św. Antoniego z Padwy
ks. Mirosław Żłobiński FDP Duszpasterz
dk. Michał Pawłowski FDP Student VI roku teologii
dk. Piotr Mosak FDP Student VI roku teologii
kl. Michał Łos FDP Zakrystianin, katecheta
kl. Dawid Szpryngiel FDP Student III roku teologii