Wspólnota zakonna

Seminarium - informacja

ks. Tomasz Wiśniewski FDP – rektor WSD, dyrektor Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Ośrodka dla Bezdomnych

ks. Janusz Nowak FDP – prefekt WSD, ekonom, prezes Fundacji Księdza Orione Czyńmy Dobro

ks. Tomasz Wnęk FDP – ojciec duchowny WSD, proboszcz Parafii św. Antoniego w Łaźniewie

ks. Mirosław Żłobiński FDP – duszpasterz

dk. Michał Pawłowski FDP – student VI roku teologii

kl. Piotr Mosak FDP – student VI roku teologii

kl. Dawid Szpryngiel FDP – student III roku teologii

kl. Michał Łos FDP – asystentura w Łaźniewie, katecheta

kl. Jury Bondar FDP


ks. Edward Laszczak FDP – przełożony wspólnoty zakonnej

ks. Kazimierz Ambroziak FDP – dziekan dekanatu błońskiego, proboszcz i kustosz Sanktuarium w Rokitnie

ks. Jan Ochoński FDP

br. Paweł Dymiński FDP