Wprowadzenie na urząd proboszcza

Parafia św. Antoniego

3 września 2017 roku ks. Dziekan Kazimierz Ambroziak FDP wprowadził ks. Tomasza Wnęka FDP na urząd Proboszcza Parafii św. Antoniego w Łaźniewie.