Dzień skupienia

21 kwietnia wspólnota seminaryjna przeżywała dzień skupienia miesięcznego. Poprowadził go ojciec Grzegorz Ciesielski OSPPE. W konferencjach skupił się on na pięknie tajemnicy zmartwychwstania i miłości Boga do grzesznika. Każdy dzień skupienia to czas, w […]