“Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym…”

Seminarium

Ostatnie dni we wspólnocie zakonnej Wyższego Seminarium Duchownego Księży Orionistów naznaczone są niezwykłą obecnością Maryi. Dobry Ojciec daje nam czas na spotkanie z najlepszą Matką…

16 listopada przeżywaliśmy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia, która jest patronką naszej kaplicy zakonnej. Wizerunek Najświętszej Maryi Panny czczono w Ostrej Bramie w Wilnie od XVI wieku. Gdy obraz uległ zniszczeniu, zastąpiono go nowym, który zasłynął łaskami i został ukoronowany w 1927 roku. Dzień ten przeżywamy jako święto patronki naszego seminarium.

W dniach 17-19 listopada przeżywamy w naszym domu zakonnym nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Ta kopia obrazu Madonny z Częstochowy została poświęcona przez Sługę Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego 7 marca 1963 roku i przekazana zakonom męskim. Od tego czasu nawiedza klasztory i domy zakonne, aby swoją obecnością pobudzić do modlitwy i wierności w życiu konsekrowanym. Na odwrocie obrazu zamieszczona jest napisana odręcznie dedykacja Prymasa.

„Przyjmijcie mnie w Waszym Betlejem zakonnym jako Dziewicę Wspomożycielkę i Świętą Bożą Rodzicielkę, która dała Światu Syna Bożego a Waszym Gospodom Zakonnym chce dać Synów w licznych powołaniach ku Radości Waszej ku Chwale Bożej, ku rozrostowi Kościoła Chrystusowego! Będę dla Was Matką niezwykle płodną, będę Waszym pokojem i Miłością. Będę waszym Bogactwem i Mądrością, Waszym Rozrostem i Wytrwaniem. Na dzień Nawiedzenia Panienki Jasnogórskiej błogosławi całemu Domowi.

+ Stefan Kard. Wyszyński, Prymas Polski.
Warszawa, Kaplica Domu Prymasowskiego
7 III 1963”.

Peregrynacja Matki Bożej w Jej częstochowskim wizerunku wpisuje się w przeżywane w Małym Dziele Boskiej Opatrzności w dniach 17-19 listopada Triduum przygotowujące nas do uroczystości Matki Boskiej Opatrzności, która jest główną patronką i założycielką naszego Zgromadzenia.

“Czy synowie Boskiej Opatrzności mogliby być słabsi i ostatni w miłości do Maryi i czci dla Niej? Czyż nie jest Ona Matką i naszą niebieską Założycielką? Małe Dzieło do Niej należy i jest dziełem Jej macierzyńskiej dobroci. Jest ono Jej poświęcone w sposób szczególny. Zgromadzenie nasze jest – jak wam to już niejednokrotnie mówiłem – dziecięciem Maryi. Chroni się pod skrzydłami Opatrzności Bożej jak małe pisklę oraz żyje i kroczy pod płaszczem Maryi. Wszystko, co w nim dobre, jest dziełem Maryi, a wszystko, co niestety w nim ułomne, zniekształcone i złe, jest moim dziełem i moim partactwem, a może również niektórych z was, moi drodzy synowie w Jezusie Chrystusie.”

List ks. Alojzego Orione z  27 VI 1937 roku do współbraci zgromadzonych na rekolekcjach

Ten niesamowity czas zakończymy 20 listopada w uroczystość Matki Bożej Opatrzności. Wtedy też wizerunek Matki Bożej opuści wspólnotę zakonną w Łaźniewie i powędruje do Niepokalanowa, gdzie 25 listopada 2017 roku odbędą się uroczystości na zakończenie peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Peregrynacja Ikony Jasnogórskiej trwała ponad 4 lata (od 16 października 2013 r.) i w tym czasie ponad 900 wspólnot zakonnych męskich w Polsce przeżywało swój dzień skupienia w obecności tego Obrazu.