Nasza duchowość

Św. Alojzy Orione

Don_Orione_con_ragazzoPragniemy w pełni odpowiedzieć na nasze specjalne powołanie:

  • czujemy się w Chrystusie synami Ojca niebieskiego i z wiarą zdajemy się na Jego miłościwą Opatrzność, w rzeczywistości bowiem „być synem Boskiej Opatrzności znaczy tyle, co być synem wiary
  • pamiętamy, że „Jezusa Chrystusa kocha się i służy Mu na krzyżu, będąc wraz z Nim ukrzyżowanymi”;
  • „żywimy wielką ufność do Maryi oraz najczulsze nabożeństwo do Niej, jako do Matki i naszej niebieskiej Założycielki; Małe Dzieło do Niej należy i jest dziełem Jej macierzyńskiej dobroci”;
  • na wzór Jezusa miłujemy Kościół, naszą wielką matkę, świadomi, że jesteśmy oddani na jego służbę;
  • pielęgnujemy cześć i miłość do Papieża, co stanowi cechę charakterystyczną naszego Zgromadzenia: „Żyć, działać i umierać z miłości do Papieża — oto tym i tylko tym jest Małe Dzieło Boskiej Opatrzności”;
  • uznajemy autorytet biskupów w powierzonych im Kościołach lokalnych i pracujemy z nimi w ścisłej łączności, jak również z klerem i laikatem, świadomi tego, że należymy do jedności Ludu Bożego;
  • przyswajamy sobie święty zapał Założyciela: „Nie do bogatych, ale do biednych, do najuboższych i do ludu posłał mnie Pan”;
  • czujemy się ożywieni duchem odwagi apostolskiej, otwartej, nowoczesnej w formach, wysuwającej nas na czoło czasów, aby zdobywać dusze dla Chrystusa według zawołania Założyciela: „Dusz! Dusz!”;
  • podlegamy wspólnemu prawu pracy, nie wyłączając pracy fizycznej, co więcej, chcemy być „apostołami pracy i wiary” jako ubodzy wśród ubogich, przez nas szczególnie umiłowanych;
  • powinniśmy się wyróżniać szczególnym duchem rodzinności, ujmującej prostoty i świętej radości, „tak abyśmy mogli rozsiewać dobroć i pogodę ducha na każdym kroku w sercach wszystkich, których spotkamy” .