Ks. prof. dr hab. Tadeusz Witkowski FDP

Święci i znani orioniści

prof._witkowski_300“Tak naprawdę, choć nie jestem osobą niepełnosprawną, staram się rozumieć problemy osób niepełnosprawnych i pomagać innym ludziom je rozumieć, bo u podstaw sensownej pomocy osobom niepełnosprawnym jest rozumienie – świadomość spraw”.
/rozmowa z ks. prof. Tadeuszem Witkowskim, 1998, Scriptores Scholarum/

Ksiądz Tadeusz Witkowski urodził się w 1935 roku w Kolnicy, a zmarł w 2000 roku. W 1960 roku ukończył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. W 1965 roku ukończył studia specjalistyczne w zakresie psychologii ukończył w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej. W 1969 roku uzyskał stopień naukowy doktora oraz podjął pracę w KUL, specjalizując się początkowo w psychologii wychowawczej, a następnie w psychologii rehabilitacji (defektologicznej, rewalidacyjnej). W 1981 roku obronił pracę habilitacyjną zatytułowaną „Zmienne ujawniające związek z kompetencją społeczną upośledzonych umysłowo stopnia lekkiego i umiarkowanego”. W 1994 roku został kierownikiem Katedry i Zakładu Psychologii Rewalidacyjnej (obecnie Psychologii Rehabilitacji). W 1992 roku został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w KUL, a w 1994 roku uzyskał tytuł profesora nauk humanistycznych. W 1995 roku awansował na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Psychologii Rehabilitacji. Jego dorobek naukowy stanowi istotny wkład w rozwój psychologii rehabilitacji w Polsce. Napisał 14 książek (w tym 6 autorskich i 8 pod redakcją). Opublikował wiele artykułów w czasopismach naukowych oraz w pracach zbiorowych (ponad 70). Ogółem jest autorem 138 pozycji naukowych, dotyczących problematyki rehabilitacji, głównie osób z upośledzeniem umysłowym, a także z innymi rodzajami niepełnosprawności oraz wybranych aspektów psychologii społecznej i wychowawczej.


Więcej informacji o ks. prof. Tadeuszu Witkowskim FDP na stronie Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.