Fundacja Księdza Orione

logo_fundacjiFundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro powstała dnia 18 kwietnia 2007 r. Inspiracją nazwy fundacji stały się słowa św. Alojzego Orione, które brzmią:

“Czyńcie dobro wszystkim, czyńcie dobro zawsze, zła nigdy i nikomu”

Logo w kształcie świec symbolizuje ludzi, którzy poznawszy charyzmat św. Alojzego Orione pragną tak jak on spalać się dla realizacji celu jakim jest czynienie dobra wszystkim i zawsze, a wówczas świat stanie się lepszy i piękniejszy!

www.czynmydobro.pl