Dzień Życia Konsekrowanego

Seminarium, Zgromadzenie

2 lutego, w święto Ofiarowania Pańskiego, obchodzimy w Kościele Dzień Życia Konsekrowanego. Dla nas – zakonników – jest to dzień,  który stwarza okazję do głębszej refleksji nad powołaniem i darem życia poświęconego Bogu.

HYMN DZIĘKCZYNIENIA

Gdy słyszę o potwornościach wojny, gwałtach i ludobójstwach, składam dzięki za tych mnichów i mniszki, którzy w ciszy nocy wyśpiewują chwałę Boga Pokoju.

Gdy jestem na ulicach Kalkuty czy Paryża, składam dzięki widząc siostry i braci Misjonarzy Miłości, bliskich najbardziej wykluczonym ludziom.

Gdy jestem w pociągu przepełnionym ludźmi zmęczonymi dniem pracy, składam dzięki za siostry, które  spokojnie i radośnie odmawiają liturgię dnia.

Gdy jestem w przestępczej dzielnicy Chicago, składam dzięki za małą wspólnotę sióstr, które tam żyją i świadczą o Dobrej Nowinie Jezusa.

Gdy widzę na ulicach Paryża bezdomnych i sprzedające swe ciało kobiety, dzięki składam za konsekrowane osoby, które idą im na spotkanie, by objawić im prawdziwe Życie.

Gdy odwiedzam więzienie, składam dzięki za kapłanów i osoby konsekrowane, którzy znajdują czas, by wysłuchać i podtrzymać na duchu więźniów.

Cieszę się z obecności tych konsekrowanych mężczyzny i kobiet, którzy przypominają nam, że przez chrzest wszyscy jesteśmy konsekrowani Bogu.

Odsłaniają nam w widoczny sposób obecność Jezusa cichego i pokornego sercem
w naszym świecie tak poranionym przez grzech, przemoc, apatię, nienawiść, lęki i obojętność.

Prosimy o modlitwę w intencji naszej Rodziny Oriońskiej, czyli zgromadzeń zakonnych założonych przez św. Alojzego Orione:

  • Synowie Boskiej Opatrzności – Księża  i Bracia Orioniści
  • Pustelnicy Boskiej Opatrzności
  • Małe Siostry Misjonarki Miłosierdzia (Orionistki)
  • Siostry Sakramentki Niewidome
  • Orioński Instytut Świecki (Instytut Życia Konsekrowanego)