55-lecie Duszpasterstwa Niesłyszących w Zduńskiej Woli

Zgromadzenie

22 października 2017 roku w kaplicy Świętej Trójcy w Domu Misyjnym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli obchodzono jubileusz 55-lecia Duszpasterstwa Niesłyszących. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył ks. dr Władysław Kubiak FDP.

Więcej zdjęć…


Duszpasterstwo Niesłyszących w Zduńskiej Woli działa przy Domu Misyjnym Księży Orionistów. Skupia osoby niesłyszące i niedosłyszące oraz ich rodziny, a także grupę wolontariuszy – młodzież, która uczy się języka migowego.

W dzisiejszym społeczeństwie istnieje wiele stowarzyszeń, klubów, związków i innych organizacji o różnym przekroju. Skupiają dzieci, młodzież i dorosłych, chorych, niepełnosprawnych, umierających, bezdomnych, biednych, samotnych. Zgromadzenie Zakonne Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Księża Orioniści powstało, aby takim ludziom pomagać i prowadzić ich do Chrystusa, Kościoła i Papieża. To dlatego pragniemy otaczać opieką także ludzi niesłyszących.

Osoby niesłyszące często bywają niezauważone w naszym społeczeństwie. Dla słyszących spotkania w gronie rodzinnym, przyjaciół, znajomych; spotkania w różnych urzędach, sklepach; spotkania z przypadkowymi osobami które pytają tylko o godzinę, czy ulicę są oczywiste – to codzienność. Dla osób niesłyszących to praktycznie niemożliwe. Nie mogą porozmawiać z każdym, nawet w gronie rodzinnym; nie mogą zapytać o to, co podstawowe; nie mogą tak łatwo zrobić zakupów; nie mogą… Pojawia się bariera brak słuchu i brak języka. Jest to bariera, która ogranicza niesłyszących do wąskiego grona znajomych którzy znają ich język komunikowania.

Duszpasterstwo Niesłyszących w Zduńskiej Woli zostało założone przy Domu Misyjnym Księży Orionistów w roku 1962, jako odpowiedź na podstawowe potrzeby życiowe niesłyszących. Pierwszym kapłanem orionistą, który zaczął gromadzić ludzi niesłyszących i słabo słyszących był ks. Jakub Sowa.

Kolejni duszpasterze żywo angażowali się w pracę z niesłyszącymi, organizując dla nich katechezy, Msze święte w języku migowym sami ucząc się stopniowo tego języka. Od samego początku w Duszpasterstwo Niesłyszących włączali się alumni Wyższego Seminarium Duchownego. Powoli Duszpasterstwo zaczęło budzić coraz większe zainteresowanie. Wielu ludzi młodych zaczęło przychodzić na spotkania modlitewne i Msze święte. Obecnie jest to młodzież, która uczy się języka migowego, która stanowi silną grupę Wolontariatu.

W każdą niedzielę sprawowane są Msze święte dla niesłyszących w języku migowym. Dużą pomocą wykazują się Wolontariusze, którzy pomagają w tłumaczeniu na język migowy.
Dwa razy w tygodniu grupa Wolontariuszy spotyka się na kursach języka migowego. Są to kursy bezpłatne o charakterze wewnętrznym. Część wolontariuszy zdołała ukończyć kurs języka migowego pierwszego stopnia pod patronatem PZG w Łodzi. Obecnie planujemy pójść krok naprzód!
Dzięki pomocy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli, udało się uruchomić specjalny nr telefonu alarmowego dla Niesłyszących. Teraz osoba niesłysząca przez SMS może wezwać na pomoc Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.
Ważnymi momentami jest okres świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Organizujemy w tym czasie spotkania niesłyszących i wolontariuszy z okazji Wigilii, Mikołaja, Wielkanocnego jajka. Dzięki pomocy Sponsorów organizujemy dla tych rodzin świąteczne paczki.
Bardzo cenione zarówno przez Niesłyszących jak i Wolontariuszy stały się wakacyjne wyjazdy. Jest to czas szczególny – czas bycia razem: pomagania sobie nawzajem i czas odkrywania w osobach niesłyszących drzemiących talentów.


Poniżej podajemy numer rachunku, na który można dokonywać dobrowolnych wpłat.

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
Raiffeisen Bank Polska S.A. ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa
Numer rachunku: 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907

Kod SWIFT: RCBWPLPW
PL dla obrotów zagranicznych:
PL 02 1750 0012 0000 0000 2315 5907

z dopiskiem: Niesłyszący