„Abp Bronisław Dąbrowski – emisariusz Prymasa Tysiąclecia, orionista, pasterz”

Abp Bronisław Dąbrowski FDP, Zgromadzenie

2 listopada 2017 roku przypada 100-lecie urodzin naszego wybitnego współbrata Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego FDP – zasłużonego dla obrony Kościoła w Polsce dyrektora Sekretariatu KEP a potem sekretarza generalnego Episkopatu, wychowawcy młodzieży, współzałożyciela spotkań niepełnosprawnych i wolontariuszy w Łaźniewie. W naszym Zgromadzeniu już od roku trwają obchody tego jubileuszu.

Wstępem do nich było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci ks. abpa Dąbrowskiego w Domu Misyjnym Księży Orionistów w Zduńskiej Woli w dniu 16 listopada 2016 r., którego dokonał J.E. ks. Biskup Stanisław Gądecki, biskup pomocniczy Diecezji Włocławskiej.

Następnie 11 czerwca br. w Grodźcu, w miejscu urodzenia ks. Arcybiskupa, odbyły się uroczystości pod przewodnictwem Sekretarza Episkopatu Polski J.E. ks. bpa Artura Mizińskiego i Ordynariusza Diecezji Włocławskiej J.E. ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa.

Następną stacją obchodów jubileuszu 100-lecia urodzin ks. Arcybiskupa był Brańszczyk, gdzie 26 sierpnia 2017 r. podczas trwania turnusów dla chorych, których inicjatorem był ks. Arcybiskup, uroczystą Eucharystię odprawił J.E. ks. kard. Kazimierz Nycz, Metropolita Archidiecezji Warszawskiej.

Wreszcie 18 września 2017 r. w Sanktuarium NMP Wspomożycielki Prymasów w Rokitnie k. Warszawy, gdzie ks. Arcybiskup przyjął święcenia kapłańskie, odbyły się uroczystości pod przewodnictwem ks. bpa Rafała Markowskiego.

W najbliższy wtorek, 7 listopada br., w siedzibie Sekretariatu KEP zaplanowana jest uroczysta konferencja zatytułowana: „Abp Bronisław Dąbrowski – emisariusz Prymasa Tysiąclecia, orionista, pasterz – 100-lecie urodzin”.

Transmisja z konferencji będzie dostępna „na żywo” od godz. 9:00 na kanale YouTube: Konferencja https://youtu.be/1szJDmresKA


Krótka biografia ks. Arcybiskupa Bronisława Dąbrowskiego FDP:

Abp Bronisław Dąbrowski FDP urodził się 2 listopada 1917 r. w Grodźcu koło Konina. Jego ojciec umarł gdy miał trzy lata, wychowywała go mama, z zawodu krawcowa, i tym samym miała największy wpływ na kształtowanie jego osobowości. On sam mówił o swojej mamie: Wszystkie wartości, które wniosłem w życie, ona mi dała. Mama codziennie modliła się do Matki Bożej, aby Bronisław został kapłanem i nauczyła go wielkiego nabożeństwa do Maryi. Mimo że próbował różnych ścieżek w życiu – uczył się w szkole podoficerskiej oraz w gimnazjum nauczycielskim – nie mógł znaleźć drogi, która by mu odpowiadała. Dopiero po spotkaniu z ks. Franciszkiem Korszyńskim, rektorem seminarium włocławskiego, a późniejszym biskupem zrozumiał, że taką drogą jest właśnie kapłaństwo. W 1935 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Orionistów w Zduńskiej Woli. W 1943 r. ukończył konspiracyjne studia na Wydziale Pedagogicznym w Warszawie. Po Powstaniu Warszawskim został wywieziony do obozu pracy w Bittinheim koło Dachau. W 1945 r. wrócił do Polski, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Był m.in. organizatorem domu opieki dla sierot wojennych w Izbicy Kujawskiej, a w Warszawie w latach 1949-1954 kierował prowadzoną przez orionistów bursą dla chłopców. Decyzją kard. Stefana Wyszyńskiego wiele lat kierował Wydziałem Spraw Zakonnych przy Sekretariacie Prymasa Polski, a w 1950 r. objął dodatkowo stanowisko dyrektora Biura Sekretariatu Episkopatu. W 1961 r. papież Jan XXIII mianował go biskupem pomocniczym warszawskim. W lutym 1969 r. został wybrany przez Konferencję Episkopatu sekretarzem generalnym Konferencji Episkopatu Polski. Stanowisko to pełnił prawie ćwierć wieku, do chwili przejścia na emeryturę w 1993 r. Jako sekretarz generalny Episkopatu abp Dąbrowski należał do najbliższych współpracowników kard. Wyszyńskiego, a następnie kard. Glempa. Przez wiele lat przewodniczył delegacji Konferencji Episkopatu ds. Stosunków z Rządem PRL. Odegrał ważną rolę w rozmowach przygotowujących obrady Okrągłego Stołu. W 1982 r. papież Jan Paweł II podniósł go do godności arcybiskupa.Zmarł 25 grudnia 1997 r. w Warszawie. W roku 2017 przypada zatem również 20-lecie śmierci hierarchy.